Estàndard

Anglès, francès, alemany, ucraïnès, rus
i xinès <> català, castellà̀

Jurada

Traduccions jurades de documents oficials

Altres serveis

Des de correccions a subtitulacions per a persones sordes

TRADUCCIÓ ESTÀNDARD


Anglès, francès, alemany, ucraïnès, rus i xinès <> català, castellà.

• Llocs web

• Publicitat

• Catàlegs

• Dossiers

• Butlletins

• Notes de premsa

• Relacions comercials

• Textos administratius

• Presentacions en Power Point

• Turisme

• Literatura i teatre

• Articles periodístics

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA TRADUCCIÓ JURADA

En què es diferencia la traducció jurada d’una traducció estàndard?

Una traducció jurada atorga veracitat al text i conté el segell i signatura del traductor jurat. És per això que es necessita en situacions molt concretes en què una entitat (l’administració pública, una universitat...) sol·licita la traducció jurada d’un document concret, com per exemple, d’un títol universitari o un certificat de naixement.

La resta de traduccions són estàndards.

Ens quins casos se sol sol·licitar la traducció jurada d’un document?

La majoria de traduccions jurades són d’àmbit judicial, mercantil, notarial o comercial. Això no obstant, també n’hi ha d’àmbit administratiu que una persona amb personalitat no jurídica pot arribar a necessitar al llarg de la seva vida:

En cas de voler llogar un cotxe en un país estranger, l’empresa que us lloga el cotxe us demanarà la traducció jurada del carnet de conduir.

En cas de voler fer un màster universitari a l’estranger, la universitat requerirà la traducció jurada del títol universitari i/o de l’expedient acadèmic.

Si aneu a l’estranger a treballar amb menors d’edat, l’empresa que us contracta segurament us demanarà la traducció jurada d’un certificat de delictes de naturalesa sexual.

En altres situacions, se us pot sol·licitar la traducció jurada del DNI o passaport, visats, tràmits d’adopció, contractes, certificats de naixement, defunció o matrimonials. Aquí en teniu alguns exemples:

Administració

DNI
Passaport
Carnet de conduir
Certificat de naixement
Certificat de defunció
Certificat matrimonial
Llibre de família
Plans urbanístics
Plans administratius
Permisos laborals
Llicències d’obres

Educació

Títol d’ESO
Títol de Batxillerat
Títol universitari
Expedient acadèmic
Certificats d’idiomes

Jurídic

Notificacions
Demandes
Resolucions
Denúncies
Citacions judicials
Declaració de delictes penals
Declaració de delictes sexuals
Querelles
Suplicatoris
Comunicacions judicials
Comissions rogatòries

Notaria i altres

Actes de juntes
Estatuts d’entitats
Contractes de compravenda
Factures
Testaments
Escriptures
Assegurances
Certificats mèdicsQuins són els passos d’una traducció jurada?

Després d’un primer contacte, el client ens envia el text original i elaborem el pressupost segons les paraules que el componen. Un cop acceptat el pressupost de la traducció jurada, es tradueix el text, es revisa, s’imprimeix, se segella i signa, i es procedeix a enviar-lo per correu postal certificat.

Quin tipus de document original haig d’enviar?

Preferim que sigui un document de Word, perquè el recompte de paraules es fa automàticament. Si no el teniu en Word, també acceptem el document en PDF, en imatge (JPG o algun altre format) o en Excel.

Puc traduir jo el text i vosaltres, després, només el segelleu?

Sí, i tant. Però l’haurem de revisar perquè no podem signar res en nom nostre que no tingui el nostre vistiplau. Nosaltres el revisarem, l’imprimirem, el segellarem i el signarem. El cost d’aquest servei és de 35€.

ALERTA! Si feu servir un traductor automàtic i ens porteu la traducció per què la revisem, ens n’adonarem de seguida. En aquest cas, no acceptarem fer-ne la revisió.

ALTRES SERVEIS


A banda de la traducció jurada i la traducció estàndard, també us podem oferir els següents serveis lingüístics:

• Llocs web

• Correcció

• Revisió d’estil i ortogràfica

• Assessorament lingüístic

• Subtitulació

• Subtitulació per a persones sordes

• Transcripció

• Informes de lectura

• Resums

• Traducció de guions d’obres de teatre

• Creació de contingut digital

• Formació en idiomes

• Cursos en línia de català, anglès i francès

• Preparació per a exàmens oficials de català, anglès i francès

• Seminaris de català administratiu